• Για λόγους ομαλής λειτουργίας του ιατρείου, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να κρατήσουμε την συνεδρία σας εάν προσέλθετε με καθυστέρηση πέραν των 10 λεπτών. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε την υγεία του στόματος σας.
  • Σας ενημερώνουμε ότι η αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης στο ιατρείο μπορεί να μην συμπίπτει με την χρονική στιγμή εξυπηρέτησης σας. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ιατρικές πράξεις δεν έχουν αυστηρά καθορισμένη διάρκεια. Αντίθετα, την διάρκεια τους υπαγορεύει η σωστή και ασφαλής ολοκλήρωση τους. Αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε με το ιατρείο λίγη ώρα πριν έρθετε, ώστε να μην περιμένετε πολύ. Επείγοντα και ελάχιστης διάρκειας περιστατικά μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.
  • Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να έρθετε σε κάποια συνεδρία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά τουλάχιστον 48 ώρες πριν. Έτσι θα αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε δεσμεύσει για την αντιμετώπιση προβλημάτων [συχνά επειγόντων] άλλων ασθενών. Η δέσμευση χρόνου λειτουργίας του ιατρείου δημιουργεί λειτουργικό κόστος. Το προσωπικό του ιατρείου- αν και δεν το επιθυμεί- διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει αδικαιολόγητη και άνευ έγκαιρης ειδοποίησης απουσία.
  • Το προσωπικό του ιατρείου εργάζεται καθημερινά για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, ελπίζοντας η παραμονή σας στο ιατρείο μας να είναι κατά το δυνατόν ευχάριστη.