Ο χαλινός είναι μια ινώδης δέσμη που συνδέει σαν νήμα τα ούλα με την εσωτερική επιφάνεια του χείλους.

Κάποιες φορές παρεμβάλλεται μεταξύ δύο διπλανών δοντιών, συνήθως των δύο κεντρικών άνω τομέων. Στην περίπτωση αυτή συχνά δυσκολεύει την σωστή διευθέτησή τους στο οδοντικό τόξο κατά την διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η εκτομή του ώστε να αποφευχθεί ορθοδοντικό και αισθητικό πρόβλημα.

Άλλες φορές έχει πολύ μικρό μήκος (βραχύς χαλινός), ειδικά στην περιοχή των κάτω πρόσθιων τομέων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην στοματική υγιεινή και επομένως φλεγμονή των ούλων. Επίσης λόγω της τάσης που ασκεί, μπορεί να προκαλέσει ή να επιταχύνει υφίζηση των ούλων. Τότε χρειάζεται αφαίρεση του χαλινού, που μπορεί να συνδυαστεί με πιθανή διόρθωση της υφίζησης των ούλων (ουλοπλαστική).