Γιατί γίνεται;

Η εξαγωγή συχνά είναι μία δυσάρεστη αλλά απαραίτητη επιλογή. Γίνεται προκειμένου να θεραπεύσουμε ή να προλάβουμε φλεγμονή και απόστημα εξαιτίας ενός μολυσμένου δοντιού. Το δόντι που αφαιρείται δεν επιδέχεται θεραπεία και αποτελεί πηγή μικροβίων για την συγκεκριμένη περιοχή. Η περαιτέρω παραμονή του συνήθως προκαλεί ταχεία απώλεια του οστού της περιοχής και πιθανή επέκταση τυχόν φλεγμονής.

Επίσης αποτελεί πηγή μικροβίων και επιβαρυντικών δράσεων για τον υπόλοιπο οργανισμό.

Πώς διευκολύνει την θεραπεία;

Στην σύγχρονη Οδοντιατρική, η εξαγωγή είναι το πρώτο προσεκτικό βήμα για την άρτια αποκατάσταση της ανατομικής και βιολογικής βλάβης που δημιουργεί στο στόμα ένα προβληματικό δόντι. Όταν κάποιο δόντι δεν είναι δυνατόν να σωθεί, η προσοχή μας στρέφεται στο οστό της περιοχής, που πρέπει να διαφυλαχτεί. Προσπαθούμε να αποφύγουμε επιπλέον βλάβη, πρωτίστως στο οστό και δευτερευόντως στα ούλα. Η διατήρηση της ανατομίας της περιοχής είναι προϋπόθεση για πιθανή τοποθέτηση εμφυτεύματος. Επίσης διευκολύνει την άλλη εναλλακτική λύση, δηλαδή την τοποθέτηση γέφυρας.

Απλή εξαγωγή

Εάν πρόκειται για μια απλή εξαγωγή είναι σκόπιμο να γίνει προσεκτικός καθαρισμός του φατνίου, δηλαδή της οστικής «φωλιάς» στην οποία ήταν στερεωμένο το δόντι. Έτσι αποφεύγεται πιθανή επιμόλυνση κατά την επούλωση. Επίσης πρέπει να μεριμνήσουμε για την σύγκλειση του τραύματος και την δημιουργία θρόμβου (πήγματος) αίματος. Έτσι αποφεύγουμε πιθανή αιμορραγία της περιοχής, μειώνουμε την πιθανότητα μόλυνσης και άλλων επώδυνων επιπλοκών. Επίσης πρέπει να μεριμνήσουμε για την επίτευξη ευνοϊκής αρχιτεκτονικής ούλων στην περιοχή.

Χειρουργική εξαγωγή

Κάποια δόντια με πολλές ρίζες ή κατεστραμμένη μύλη (ρίζες), χρειάζονται μια απλή χειρουργική διαδικασία για την αφαίρεση τους. Κατά την διαδικασία αυτή συνήθως χρειάζεται   να κοπεί το δόντι σε μικρότερα κομμάτια. Ίσως επίσης χρειαστεί να αφαιρεθεί μικρή ποσότητα οστού γύρω από το δόντι για να χαλαρώσει.

Είναι πολύ σημαντικό να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν λιγότερο οστό κατά την διαδικασία αυτή, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση εμφυτεύματος. Στο ιατρείο μας η χρήση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου βοηθά να αφαιρεθεί μόνο τόσο οστό όσο είναι απαραίτητο. Συχνά το εμφύτευμα τοποθετείται συγχρόνως με την εξαγωγή του δοντιού.

Τέλος γίνεται σύγκλειση του τραύματος με λεπτά ράμματα.