Ορθοδοντική-χειρουργική διευθέτηση (ανατολή) δοντιού με έλλειψη κλινικής μύλης

Πολλές φορές κάποια δόντια είναι σπασμένα ή έχουν αποτριβεί σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι εφικτή η στερέωση σε αυτά μιας αποκατάστασης (σφράγισμα, θήκη κ.λ.π.).

Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από την διαδικασία επιμήκυνσης κλινικής μύλης, υπάρχουν και εναλλακτικές δυνατότητες.

Υπάρχει η δυνατότητα ορθοδοντικής ανατολής του δοντιού. Το δόντι μετακινείται σταδιακά εκτός των ούλων, όσο χρειάζεται και είναι εφικτό. Έτσι διατίθεται περισσότερη οδοντική ουσία για την επιτυχή συγκόλληση της αποκατάστασης.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χειρουργικά να υποβοηθηθεί η ορθοδοντική ανατολή του δοντιού, μέσω της Περιοδοντικά Επιταχυνόμενης Οστεογενετικής Ορθοδοντικής. Η απλή αυτή διαδικασία επιτυγχάνει την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής περίπου τρεις φορές γρηγορότερα.

Η ορθοδοντική ανατολή του δοντιού μπορεί να χρειάζεται ναρθηκοποίηση για την διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Η διευθέτηση του δοντιού συχνά μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με μια απλή χειρουργική διαδικασία, χωρίς καθόλου ορθοδοντική. Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνουμε άμεσα χειρουργική ανατολή του δοντιού. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σταθεροποίησης, γίνεται συγκόλληση της αποκατάστασης.

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι, το δόντι μπορεί να αποκατασταθεί όπως ενδείκνυται και να αποφύγουμε την εξαγωγή του.