Καινούργιες θεραπευτικές μέθοδοι

Ενημερωνόμαστε συνεχώς για καινούργιες θεραπευτικές μεθόδους και για την γενικότερη εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης.

Παλαιότερα υπήρχε δυσκολία στην πρόσβαση της γνώσης. Αρκετοί παλαιοί δάσκαλοι της ιατρικής συμβούλευαν τους νεότερους πως «η ιατρική δεν διδάσκεται αλλά υποκλέπτεται». Όσο και αν η διαπίστωση αυτή ισχύει εν μέρει και σήμερα, η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας έχει αλλάξει τα δεδομένα. Για κάθε ειδικότητα της οδοντιατρικής καθημερινά δημοσιεύονται εκατοντάδες μελέτες. Πλέον η επιστημονική ενημέρωση εξαρτάται περισσότερο από τις σωστές επιλογές μάθησης. Οι σωστές επιλογές προσφέρουν αντικειμενική και ξεκάθαρη επιστημονική γνώση. Η αποφυγή μη αντικειμενικών και μη άρτιων πηγών   πληροφόρησης είναι καθοριστικής σημασίας.

Επιλέγουμε να  μετεκπαιδευόμαστε μόνο από αξιόπιστους φορείς και δασκάλους, ώστε να είμαστε σίγουροι και με ξεκάθαρη αντίληψη για τις θεραπευτικές μεθόδους που προτείνουμε στους ασθενείς μας.

Πρόσφατη επιστημονική ενημέρωση

Το 2016 μεταξύ άλλων παρακολουθήσαμε:

  • Χειρουργική τεχνική για την κάθετη (εις ύψος) αύξηση της φατνιακής ακρολοφίας, προκειμένου να τοποθετηθούν οδοντικά εμφυτεύματα. Η συγκεκριμένη τεχνική διασφαλίζει την δυνατότητα σωστής κάλυψης με ούλα του μοσχεύματος, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχία της ανάπλασης.
  • Χειρουργική τεχνική τρισδιάστατης αύξησης της φατνιακής ακρολοφίας με χρήση αυτόλογου οστικού μοσχεύματος. Την τεχνική αυτή είχαμε διδαχθεί αρχικά πριν μερικά χρόνια, σε ειδικό σεμινάριο σε κλινική στο Όλντσμπεργκ της Γερμανίας.
  • Χειρουργική τεχνική με την ονομασία Περιοδοντικά Επιταχυνόμενη Οστεογενετική Ορθοδοντική (PAOO). Η τεχνική επιτυγχάνει ελαχιστοποίηση της διάρκειας της ορθοδοντικής θεραπείας και την επίτευξη μέγιστου και σταθερού θεραπευτικού αποτελέσματος. Bασίζεται στο τοπικό επιταχυντικό φαινόμενο (RAP) που παρατηρείται κατά την οστική επούλωση. Για την ως άνω τεχνική λάβαμε την απαιτούμενη πιστοποίηση.