Εγγύηση εμφυτευμάτων

Το ιατρείο μας εγγυάται εφ’ όρου ζωής την λειτουργία των εμφυτευμάτων που έχουν τοποθετηθεί στους ασθενείς του. Λόγω της φύσεως τέτοιου είδους αποκαταστάσεων η εγγύηση αυτή δίνεται μόνο υπό προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ως εξής:

 • Ο ασθενής έχει ακολουθήσει όλες τις οδηγίες που έχουν δοθεί προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.

 • Ο ασθενής δεν καπνίζει, δεν είναι αλκοολικός και δεν είναι εθισμένος στην χρήση ουσιών.

 • Ο ασθενής δεν εφαρμόζει πρακτικές οι οποίες είναι ανορθόδοξες και αποκλίνουν από την λογική χρήση των εμφυτευμάτων.

 • Ο ασθενής δεν σφίγγει τα δόντια του, δεν είναι βρουξιστής.

 • Ο ασθενής δεν πάσχει από περιοδοντίτιδα.

 • Ο ασθενής τηρεί καθημερινά καλή στοματική υγιεινή τόσο στα εμφυτεύματα όσο και στα υπόλοιπα δόντια.

 • Τηρεί την έγκαιρη ανά εξάμηνο προσέλευση του για έλεγχο των εμφυτευμάτων αποκλειστικά και μόνο στο ιατρείο μας.

 • Σε περίπτωση που έχει τοποθετηθεί προσθετική αποκατάσταση επί των εμφυτευμάτων από άλλο συνάδελφο, τότε η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη επί της προσθετικής αυτής.

 • Επίσης σε περίπτωση που η προσθετική αποκατάσταση από άλλο συνάδελφο προκαλέσει βλάβη στα εμφυτεύματα, η εγγύηση δεν τα καλύπτει.

 • Σε περίπτωση που χειρισμοί άλλου συναδέλφου προκαλέσουν βλάβη στα εμφυτεύματα, αυτή δεν καλύπτεται.

 • Σε περίπτωση που οστική απώλεια υπονομεύσει την βίο- μηχανική αντοχή των εμφυτευμάτων, πιθανή βλάβη δεν καλύπτεται.

 • Σε περίπτωση που η αντικατάσταση ενός εμφυτεύματος δεν είναι εφικτή [π.χ. λόγω έλλειψης οστού] είτε κρίνεται ως επικίνδυνη η ως αμφίβολης αποτελεσματικότητας, τότε δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

 • Σε περίπτωση που αλλαγή στην υπόλοιπη κατάσταση του οδοντικού φραγμού οδηγήσει σε υπέρμετρη μηχανική η βιολογική επιβάρυνση και βλάβη των εμφυτευμάτων, τότε δεν καλύπτονται από εγγύηση.