Πολλές φορές κάποια δόντια είναι πολύ τερηδονισμένα, σπασμένα ή έχουν αποτριβεί σε τέτοιο βαθμό, που δεν είναι εφικτή η στερέωση σε αυτά μιας αποκατάστασης. Δηλαδή η ελάχιστη οδοντική ουσία που  είναι εμφανής πάνω από τα ούλα (κλινική μύλη του δοντιού) δεν είναι αρκετή για να κολλήσει γερά κάποιο σφράγισμα, θήκη κ.λπ.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα με μια απλή διαδικασία να εμφανιστεί στο στόμα μεγαλύτερο τμήμα του δοντιού. Αυτό επιτυγχάνεται περιορίζοντας τα ούλα που καλύπτουν το δόντι. Έτσι μπορούμε να το αποκαταστήσουμε λειτουργικά και αισθητικά, αποφεύγοντας την εξαγωγή του.

Εκτός της επιμήκυνσης της κλινικής μύλης υπάρχουν και άλλες  εναλλακτικές λύσεις ώστε να επιτύχουμε την διάσωση ενός δοντιού με μεγάλη απώλεια οδοντικής ουσίας. Για την επιλογή και εφαρμογή τους υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με το ίδιο το δόντι, τα διπλανά δόντια και την γενικότερη κατάσταση του στόματος.

Στο ιατρείο μας οι διαδικασίες αυτές επιτελούνται με την χρήση στερεοσκοπικού μικροσκοπίου. Έτσι το αποτέλεσμα είναι απόλυτα ικανοποιητικό γιατί οι τροποποιήσεις που κάνουμε μετριούνται σε χιλιοστά του μέτρου. Για τον ίδιο λόγο είναι ατραυματικές και ανώδυνες.