Κανόνες λειτουργίας του ιατρείου

Για λόγους ομαλής λειτουργίας του ιατρείου, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να κρατήσουμε την συνεδρία σας εάν προσέλθετε με καθυστέρηση πέραν των 10 λεπτών. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε την υγεία του στόματος σας. Σας ενημερώνουμε ότι η αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης στο ιατρείο μπορεί να μην συμπίπτει με την χρονική στιγμή εξυπηρέτησης σας. Αυτό [...]